Eko sklad subvencija fasade 2023

+4 692 837

Pokličite nas

info@fasaderstvo-ison.com

Pišite nam

Izdelava fasade v vašem kraju

Obiščite nas

Eko sklad subvencija fasade 2023

Fasada je zunanji zaključek doma, ki poskrbi za osvežitev videza starejšega objekta ali pa za popoln videz novogradnje. Ker gre za izredno pomemben korak, so običajno takšna dela zaupana strokovnjakom. To bo vplivalo tudi na ceno, ki je velikokrat velik zalogaj za marsikaterega lastnika in išče načine, da bi strošek znižal. Upoštevati je treba tako strošek materiala in ekipe, ki bo delo izvajala. Na končno ceno bo vplivalo veliko dejavnikom, med katerimi je tudi velikost stavbe, zahtevnost dela, ipd. Zato je vredno vedeti, koliko stane izdelava fasade s strani strokovne ekipe in kaj določa ceno takšne storitve.

Zato, da bi strošek bil nižji, lahko izkoristite Eko sklad subvencija.

Kako do Eko sklad subvencije za fasade?

Subvencije iz Eko sklada so pogost način financiranja spodbude energijske učinkovitosti stavb, saj so okolju veliko bolj prijazna možnost. Namreč, zamenjava zastarele peči z novo in izolacija objekta lahko bistveno zmanjšata energijsko porabo. To bo hkrati vplivalo tudi na nižje stroke za ogrevanje. Celovita posodobitvena dela pa so pogosto povezana z visokimi stroški za lastnika. Na srečo Eko sklad omogoča subvencijo in, če ste upravičenec, lahko računate na finančno pomoč. Upravičenci bodo imeli korist na različne načine, predvsem zanimiv je bistveno nižji strošek ogrevanja, hkrati bo posodobitev prispevala k zmanjšanju emisij in posledično onesnaževanju zraka.

Kadar govorimo o subvenciji, moramo vedeti, da to ne pomeni, da bo iz subvencije krit celoten strošek fasade, pač pa 20%. Ker pa je strošek fasade dokaj visok, pa se bo tudi 20% močno poznalo na ceni.

Če se sprašujete, kako do eko sklad subvencija za fasade, vas vabimo k branju.

Namen Eko sklad subvencije

Eko sklad subvencije podpira obnovo starejših objektov za namen doseganja višje učinkovitosti. Iz tega razloga so na voljo različne subvencije, ki so povezane z energetsko učinkovitostjo. Mednje sodijo subvencija za namestitev toplotne črpalke, kurilne naprave na biomaso, ipd. V tem trenutku nas najbolj zanima prav subvencija fasade.

Da bi bili do subvencije upravičeni je potrebno izpolniti nekatere pogoje in sicer je za obnovo fasade potrebno vgraditi fasadni sistem ki ima minimalno 18cm debeline toplotne izolacije.

Višina subvencije je 20 odstotna, a ne več kot 12 €/m 2

V kolikor ste občan občine (Maribor, Ljubljana, Celje, Kranj, Murska Sobota, Novo mesto, Hrastnik, Trbovlje in Zagorje), ki ima sprejet odlok o načrtu za kakovost zraka, je mogoče pridobiti subvencijo za 50% stroškov fasade.

Možnost za nepovratne 100% subvencije imajo socialno šibki občani.

Torej, namen javnega poziva so nepovratne finančne spodbude za večjo energijsko učinkovitost stanovanjskih stavb in rabo obnovljivih virov energije na celotnem območju Republike Slovenije.

Kateri stroški so priznani?

Eko sklad subvencija za fasado pokriva stroške nakupa in vgradnje fasadnega sistema, postavitve odra, hidroizolacijo temeljev, nakup in vgradnjo toplotne izolacije podzidka, izravnavo in odstranitev ometa ter demontažo, nakup in vgradnjo okenskih polic in obdelavo špalet. V poštev pridejo tudi vsi ostali stroški, ki so smiselno povezani z izvedbo naložbe.

To pomeni, da subvencija ne krije popolnoma vseh storitev, zgolj zgoraj naštete.  

Kdo lahko pridobi Ekosklad subvencijo?

Osnovno sofinanciranje, ki se izvaja v okviru toplotne posodobitve stavbe je na voljo etažnim lastnikom v večstanovanjski stavbi, pridobi jo lahko tudi najemnik s soglasjem lastnika, imetnik stavbne pravice na nepremičnini in vsaka fizična oseba, ki je hkrati investitor in lastnik objekta. Subvencijo lahko pridobijo tudi pravne osebe.

Stavba na kateri bo izveden ukrep in je predmet javnega poziva za pridobitev subvencije fasade, mora biti v izključni lasti fizične osebe ali več oseb. Kot fizična oseba se ne šteje samostojni podjetnik ali oseba, ki samostojno opravlja dejavnost kot poklic. Tudi ne, če je registrirana za opravljanje dejavnosti na podlagi posebnega zakona.

Kakšen je postopek pridobitve subvencije za izolacijo fasade?

Postopek za pridobite subvencije je enak za vse in je najprej potrebno pravočasno oddati vlogo. Torej, če želite postati upravičenec, lahko oddate vlogo za sofinanciranje samostojno ali s pomočjo izbranega Fasaderstva, katero bo zadolženo za izvajanje del. Vlogi priložite tudi zahtevane priloge v obliki, ki je predpisana.

Ugodno rešena vloga in prejem subvencije pomeni, da bo rok za zaključek 9 mesecev od dokončnosti odločbe.

Torej, sam postopek vključuje pridobitev predračuna za naložbo, zbiranje dokumentacije za priloge k vlogi za subvencijo, izvedba naložbe, zaključek del in plačilo. Nujna je oddaja vloge na Eko sklad. Naslednji korak je prejem odločbe o sofinanciranju po približno 7 mesecih. Nakazilo subvencije se izvede v 60 dneh od vročene odločbe.

Morda se vam zdi postopek zahteven in predolg in bi potrebovali pomoč strokovnjaka. V kolikor potrebujete pomoč pri pridobivanju subvencije, vam lahko izbran ponudnik ali izvajalec fasade pri tem pomaga. Navsezadnje je to delo, ki zahteva določene izkušnje in znanje, zaradi česar so izvajalci običajno najboljši naslov.

Dobro je vedeti, da Eko sklad omogoča tudi najem kredita.

Rok za oddajo vloge

Velja spomniti, da je v letu 2023 prišlo do nekaterih pomembnih sprememb pravilnika pridobitve in podelitve subvencij za fasado. Zadevajo predvsem kriterije za dodelitev subvencij, postopek uveljavljanja bi naj bil enak, pa vendar ni odveč, če boste spremljali uradno spletno stran Eko sklad.

V kolikor ste zainteresirani za subvencijo fasade, je torej pomembno spremljati na https://www.ekosklad.si odprte razpise in rok za oddajo vloge za pridobitev subvencije za fasado.

Pridobite subvencijo

Subvencija za fasado 2022 se je nekoliko razlikovala od letošnje in sicer bo od februarja 2023 pogoj za pridobitev subvencije večja debelina toplotne izolacije in vgradnja toplotno bolj izolativnih oken.

Tako bo subvencija za izdelavo fasade 2022 in 2023 različna in bo po novem zahtevano razmerje med toplotno prevodnostjo (λ) in debelino (d) toplotne izolacije λ/d ≤ 0,200 W/m2K. medtem, ko je doslej veljalo 0,23 W/m2K.

Pogoji za pridobitev subvencije za fasado vključujejo tudi pogoj, da je subvencija lahko dodeljena le za stanovanjske stavbe oziroma dele stanovanjskih stavb, za katere je bilo gradbeno dovoljenje za gradnjo ali spremembo namembnosti izdano pred 1. 7. 2010, morebitna odločba o legalizaciji stanovanjske stavbe, zgrajene pred 1. 7. 2010, oziroma odločba o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po 118. členu GZ (za stavbe zgrajene pred 31. 12. 1967), pa pred izdajo odločbe po tem javnem pozivu. Vir (https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/izolacija-fasade/izolacija-fasade-subvencija ).

Kljub spremembam, imajo vsi tisti, ki izpolnjujejo pogoje pridobitve subvencije, možnost pridobiti sredstva za izolacijo doma in tako izkoristiti enostaven postopek prijave.

Vlogo lahko oddate samostojno, lahko pa vam pri tem v celoti pomagamo. Namreč, na podlagi predhodnega ogleda vašega objekta predvidimo stroške naložbe in podamo ponudbo za izdelavo fasade ter vam pomagamo do pridobitve subvencije.

Vprašanja in kratki odgovori o Eko sklad subvenciji

Kakšen je namen Eko sklad subvencije?

Je pobuda v odgovoru na naraščajočo podnebno krizo. Namen je predvsem spodbuditi višjo učinkovitost objektov.

Kateri stroški so priznani?

Priznani so stroški, ki so smiselno povezani z izvedbo naložbe (nakup in vgradnje fasadnega sistema, postavitve odra, hidroizolacija temeljev, nakup in vgradnja toplotne izolacije podzidka, izravnava in odstranitev ometa ter demontaža, nakup in vgradnja okenskih polic in obdelavo špalet).

V katerem primeru ni mogoče pridobiti subvencije?

Eko sklad subvencije za fasado ni mogoče pridobiti v kolikor je bil objekt zgrajen po letu 2003 in kadar gre za izolacijo dela objekta in ne celote. Torej, pri delih, povezanih z izolacijo, sofinanciranje ni na voljo investitorjem, ki objekte šele gradijo.

Kakšen je postopek za pridobitev subvencije za fasado?

Prvi pogoj je pravočasno oddana vloga, dela pa morajo biti zaključena v roku 9mesecev od dokončnosti odločbe.

Leave a Comment

Naši partnerji

Naši poslovni partnerji in dobavitelji

Želite najboljšo ponudbo?

Kontaktirajte nas